fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk

made in germany logo

Nyomtatás

Szélvédő jégoldó spray 500ml

Cikkszám: LM6902
Kiszerelés: 500 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:4.677 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 3.040 Ft
Az áfa összege 646 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
6 080 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

A jégoldó speciálisan kiválasztott hatóanyag-kombinációja jégoldó és tisztító tulajdonságokkal bír, gyorsan és kíméletesen eltávolítja az autó üvegeiről a jeget és a deret, valamint megakadályozza a gyors  újrajegesedést.

Alkalmazási terület:

Mindenféle eljegesedett autóüvegre.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltu?ntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:

ghs02ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep