fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk

made in germany logo

Nyomtatás

Kerékpár csillogó viasz spray 400ml

Cikkszám: LM6058
Array
Bruttó fogyasztói ár:10.580 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 6.877 Ft
Az áfa összege 1.462 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
17 192 Ft
Csomagolási egység:
12 db / karton
Leírás

Tiszti?tja e?s konzerva?lja a kere?kpa?rt. A fa?radsa?g ne?lku?li kipoli?roza?s minden lakkti?pusna?l magas fe?nyu? e?s kitu?no? szi?nme?lyse?gu?, sima felu?letet ad. Kie- gyenli?ti az enyhe karcokat, ve?di a lakkot az ido?ja?ra?s hata?sa?val szemben. Az enyhe szennyezo?de?seket e?s a zsi?ros szennyezo?de?seket gyorsan e?s egyszeru?en, karcok keletkeze?se ne?lku?l elta?voli?tja.

Alkalmazási terület:

Kitu?no? ko?zbenso? lakka?polo?. Optima?lisan elza?rja a lakk felu?lete?t az ido?ja?ra?s hata?saito?l. E-Bike-hoz is alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Veszély

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
2-metil-2H-izotiazol-3-on

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű használata kötelező.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Mosószer rendelet [648/2004/EK] szerint:
Összetevők: 30 % felett alifás szénhidrogének, 5 % alatt nemionos felületaktív anyagok.
Tartalmaz: konzerválószer (Benzisothiazolinone, Laurylamine dipropylenediamine, Methylisothiazolinone)

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep