fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Kerékpár láncolaj száraz időjárásra 100ml

Cikkszám: LM6051
Array
Bruttó fogyasztói ár:7.939 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 5.164 Ft
Az áfa összege 1.097 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
51 640 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Kitu?no?, tarto?s keno?anyag kere?kpa?rla?nchoz. Kimondottan sza?raz e?s poros ko?ru?lme?nyekre. A va?logatott hato?anyag-kombina?cio? jo? ku?sza?si e?s tapada?si jellemzo?k mellett rendki?vu?li kopa?sve?delmet ki?na?l. E?rezheto?en cso?kkenti a la?nc su?rlo?da?sa?t e?s nyugodtabb futa?st szavatol.

Alkalmazási terület:

Kimondottan kere?kpa?rla?ncok ke- ne?se?re e?s a?pola?sa?ra fejlesztve, sza?raz e?s poros ko?ru?lme?nyek ko?ze?. E-Bike-hoz is alkalmas.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:
GHS piktogram:

ghs07
Figyelem

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: -

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

 

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep