fbpx
Hűtő tisztító adalék 300ml
Vissza: Hűtőrendszer adalék
Nyomtatás

Hűtő tömítő adalék 250ml

Cikkszám: LM8385
Kiszerelés: 250 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:6.998 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 3.499 Ft
Az áfa összege 967 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
13 996 Ft
Csomagolási egység:
20 db / karton
Leírás

A kőfelverődés okozta kis tömítetlenségek, a porózus forrasztási helyek és a hűtőrendszer hajszálrepedései nem lelhetők fel könnyen (csak a hűtőfolyadék szintjének  csökkenését észleljük). A hűtőtömítő azonnal, problémamentesen és tökéletes letömíti az ilyenfajta szivárgásokat. Megóvja az égésteret a hűtőfolyadék bejutása  okozta károktól.

Alkalmazási terület:

Minden vízszűrős vagy anélküli hűtővíz- és fűtésrendszerhez. Alumínium és műanyag hűtőhöz is alkalmas. Tartalma max. 10 l hűtőfolyadékhoz elegendő. Összeférhető  minden szokásos hűtővízadalékkal és fagyálló folyadékkal. Megelőző jelleggel is használható.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Etilén-glikol
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)