fbpx
Fék- gyorstisztító zsírtalanító 5lPro-Line injektor- és izzítógyertyazsír 20 g
Vissza: Szerelési segédanyagok
Nyomtatás

Fék- gyorstisztító zsírtalanító spray 500ml

Cikkszám: LM2695
Kiszerelés: 500 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:2.990 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 1.943 Ft
Az áfa összege 413 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
3 886 Ft
Csomagolási egység:
12 db / karton
Leírás

Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkákat. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződéseket. A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és teljes  mértékben zsírtalanítottak. Időt és pénzt takarít meg, valamint szavatolja a kifogástalan javítást. Feloldja a gyanta-, olaj- és zsírszerű maradványokat. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes  elpárolgás.

Alkalmazási terület:

Univerzális tisztítószer apró alkatrészek gyors tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez, valamint szerelési és javítási munkákhoz. Eltávolítja  az olaj- és zsírfoltokat a padlóról, textíliákról és ruházatról.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Benzin (nyersolaj),
hidrogénezett könnyű
GHS piktogram:

ghs07ghs02ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívu?l tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Keru?lje a gőzök, permet belélegzését.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)