fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Pro-Line automataváltó belsőház tisztító spray 500 ml

Cikkszám: LM5188
Array
Bruttó fogyasztói ár:5.991 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 2.995 Ft
Az áfa összege 828 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
5 990 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Válogatott acetonmentes oldószerkombináció kapcsolódobozok és sebváltóházak gyors, problémamentes tisztításához és zsírtalanításához az automata sebességváltók körében. Az alacsony felületi feszültségnek köszönhetően a tisztítószer rendkívül jó behatoló képességgel bír, ezáltal könnyedén oldja – még a rejtett zugokban is – az olajos, zsíros, gyantás és kátrányos szennyeződéseket. Az oldószer elpárolgását követően maradványoktól és zsíroktól mentes felületet kapunk.

Alkalmazási terület:

Valamennyi kapcsolódoboz és automata sebváltóház tisztításához. A vízmentes formulának köszönhetően optimális elektronikus alkatrészekhez is.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: 

Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <5 % n-hexán


GHS piktogram:

ghs02ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök vagy permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC hőmérsékletet meghaladó hő.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep