fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Defekt javító spray 500ml

Cikkszám: LM3343
Kiszerelés: 400 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:12.824 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 6.412 Ft
Az áfa összege 1.772 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
16 030 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Letömíti a lapos gumit és ismét felfújja. Minden belsős vagy belső nélküli gumiabroncstípushoz. Nem használható szétszakadt belső esetén, ha a gumiabroncs lecsúszott a keréktárcsáról vagy ha a köpeny oldalt  felrepedt. Használatát követően a gumiabroncs problémamentesen javítható.

Alkalmazási terület:

Defektjavító minden szokásos szgk- és lakókocsi-gumimérethez.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltu?ntetendő veszélyes összetevők: n-butil-acetát; metil-etil-keton;
klórozott paraffinok, C14-17; aceton
GHS piktogram:

ghs07ghs02ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívu?l tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó ku?lönleges utasításokat.
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.
P263 A terhesség/szoptatás alatt keru?lni kell az anyaggal való érintkezést.
P273 Keru?lni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep