fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Start Fix hidegindító spray 200ml

Cikkszám: LM20768
Kiszerelés: 200 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:6.539 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 4.249 Ft
Az áfa összege 904 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
21 245 Ft
Csomagolási egység:
12 db / karton
Leírás

Biztos indítási segítség hideg, nedvesség, vizes gyújtógyertya és gyenge akkumulátor esetén. Különösen gyúlékony hatóanyagok kombinációja, kiválóan alkalmas minden benzin- és dízelmotorhoz. Megkönnyíti a  belsőégésű motorok indítását és rendkívüli hidegben is hat. Kíméli az akkumulátort és gazdaságosan használható.

Alkalmazási terület:

Minden 2 és 4 ütemű benzin- és dízelmotorhoz (szgk, tgk, busz, motorkerékpár, csónak, építőgép, traktor, fűnyíró, motoros fűrész stb.)

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő veszélyes összetevők:
Dietil-éter;
Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 5 % n-hexán
GHS piktogram:

ghs02ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívu?l tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Keru?lje a gőzök, permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep