fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk

made in germany logo

Nyomtatás

Kerámiás fagyasztós rozsdaoldó spray 300ml

Cikkszám: LM1641
Kiszerelés: 300 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:5.036 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 3.282 Ft
Az áfa összege 696 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
10 940 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

High-tech rozsdaoldó speciális, újszerű tulajdonságokkal. A rendkívül jó kúszóképesség és a kerámiaszemcsék kenőhatása gyorsan fellazítja az összerohadt alkatrészeket. Ezt segíti és gyorsítja a fagyasztó hatás is,  ami kiegészítőleg zsugorítja a meglazítandó fémalkatrészeket.

Alkalmazási terület:

Összerozsdált és korrodált fémrészekhez, pl. csavarokhoz, csapokhoz és egyéb mozgó alkatrészekhez.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő
veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, <5% n-hexán
GHS piktogram:

ghs02ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívu?l tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Keru?lje a gőzök/permet belélegzését.
P273 Keru?lni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep