fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Üvegtisztító 10l

Cikkszám: LM8194
Array
Bruttó fogyasztói ár:64.990 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 32.562 Ft
Az áfa összege 8.981 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
3 256 Ft
Csomagolási egység:
1 db
Leírás

Koncentrált, alkohol alapú tisztítószer üveglapok és épületek és járművek stb. egyéb kemény és sima, alkoholálló felületeinek tisztítására. Az üvegtisztító fáradság nélkül eltávolítja a legmakacsabb olaj-, zsír-, szilikon-, vízkő- és szappancseppek, ujjlenyomatok stb. okozta szennyeződéseket. Még a makacs szennyeződéseket, mint a viaszmaradványok, festékköd és rovartetemek is könnyen eltávolítja. Az üvegtisztító  egyedülálló száradási jellemzőkkel bír, ezért elkenődésektől, valamint maradványoktól mentes felületet hagy hátra. A felhordókendők is gyorsabban száradnak, így tovább használhatók.

Alkalmazási terület:

Ablakokhoz, tükrökhöz, csempékhez, kőlapokhoz, kerámiához, lemezekhez, valamint sima, kemény felületekhez, mint az ajtók, munkalapok – ipari, kisipari és háztartási területre.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő veszélyes összetevők: Izopropil-alkohol;
GHS piktogram:

ghs02ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Keru?lje a gőzök, permet belégzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés: -
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep