fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Aktív-habtisztító spray 500 ml

Cikkszám: LM21277
Kiszerelés: 500 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:5.991 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 2.995 Ft
Az áfa összege 828 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
5 990 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Nagy hatékonyságú, univerzálisan alkalmazható tisztítóhab különböző anyagok hatékony tisztítására. Az aktívformulának köszönhetően könnyedén, fátyol- és csíkmentesen tisztítja a sima felületeket. A jól tapadó hab okán optimálisan használható függőleges felületeken is.

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri alumínium, nemesacél, műanyag, üveg, krómozott és gumi sima felületek tisztítására.

Alkalmazás:

Speciális bevonatok esetén használat előtt ellenőrizzük a felülettel való kompatibilitást. Alkalmazás előtt alaposan rázzuk fel a dobozt. 20-30 cm távolságból permetezzük a tisztítandó felületre és rövid ideig hagyjuk hatni a habot. Ezt követően a leoldott szennyeződést töröljük le LIQUI MOLY mikrószálas kendővel (cikksz. 1651) és polírozzuk át.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
EUH208 Maleinsav-anhidrid, 2-etilhexilamin és trietanolamin reakcióelegyét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep