fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Szélvédőmosó szuper konc. 1:100 250ml

Cikkszám: LM1519
Kiszerelés: 250 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:4.489 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 2.247 Ft
Az áfa összege 620 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
8 988 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Másodpercek alatt tiszta és elkenődésmentes kilátást teremt. Eltávolítja az olaj- és szilikonbevonatokat és a rovarmaradványokat. A citrus erejével. Foszfátmentes és biológiailag lebontható. Adagolási arány: 1 : 100.

Alkalmazási terület:

Az ablakmosóba, nyári üzemben. Polikarbonáthoz és legyezőfúvókához alkalmas.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Jogszabály alapján feltu?ntetendő veszélyes összetevők:
Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált; Szekunder alkánszulfonát C14-17, nátriumsó; Nátrium-dioktil-szulfoszukcinát; 2-metil-2H-izotiazol-3-on

GHS piktogram:

ghs05ghs07
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261
Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P333 + P313
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően

Mosószer rendelet [648/2004/EK] szerint:
Összetevők: 15-30 % között anionos felületaktív anyagok.
Tartalmaz: illatanyag, konzerválószer (benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep