fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Csillogó viasz spray 400ml

Cikkszám: LM1647
Array
Bruttó fogyasztói ár:7.990 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 3.994 Ft
Az áfa összege 1.104 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
9 985 Ft
Csomagolási egység:
12 db / karton
Leírás

Jó tisztítóhatású és kiváló fényesítő hatású viasz. Az enyhe utcai szennyeződéseket és a zsíros szennyeződéseket fáradság nélkül és gyorsan, karcok keletkezése nélkül eltávolítja. A rendkívül könnyű (a portörléshez hasonlítható) felpolírozáskor minden lakk- és festéktípusnál magasfényű és rendkívül jó színmélységű, sima felület képződik. A keletkező védőréteg kiegyenlíti az enyhe karcokat, konzerválja a lakkot az időjárás  hatásaival szemben.

Alkalmazási terület:

Kitűnő közbenső lakkápoló. Optimálisan elzárja a lakk felületét az időjárás hatásaitól. Újszerű vagy megfelelően előkészített normál és metál fényezéshez, valamint új, ill. használt járművek gyors kikészítéséhez kiállítóterekben.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltu?ntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C8-C12, n-alkánok,
izoalkánok, cikloalkánok (aromás
szénhidrogének: 2-25 %);
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívu?l tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep