fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Kátrányoldó spray 400ml

Cikkszám: LM1600
Array
Bruttó fogyasztói ár:6.488 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 3.244 Ft
Az áfa összege 897 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
8 110 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Nagy hatásfokú oldószer-kombináció gyanta és kátrányfoltok eltávolítására a gépjárműről, lakókocsiról, motorkerékpárról, bicikliről, szerszámokról stb. Nagy hatékonyságra és a lakkokkal való összeférhetőségre  hangolva.

Alkalmazási terület:

Mindenféle kátrányos szennyeződés, pl. kátrány-, aszfalt-, zsírfolt és friss festékfolt eltávolítására a járműről. Polikarbonát és akrilüveg felületen ne használja.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő
veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C7-C9, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok;
Propán-2-ol; Izopentán.
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívu?l tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H336 Álmosságot vagy szédu?lést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH208 Terpinolén (Szénhidrogén, a terpéngyártás mellékterméke) tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep