fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk

made in germany logo

Nyomtatás

Kerékagy paszta spray ecsetes 200ml

Cikkszám: LM4058
Array
Bruttó fogyasztói ár:17.503 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 11.388 Ft
Az áfa összege 2.419 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
56 940 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

A kerékagypaszta egy szintetikus, fémmentes leválasztópaszta, amit elsősorban arra fejlesztettek ki, hogy megakadályozza a felnik felhegedését, ill. rározsdásodását a kerékagyra. Előírásszerű alkalmazás esetén a kiváló tapadóképesség még nagy fordulatszámoknál is megakadályozza a lesodródását. A termék menetes kötések kenésére és fékberendezések javítási és karbantartási munkáinál is alkalmazható. Felhasználás  hőmérséklet-tartomány: -40 °C – +1400 °C.

Alkalmazási terület:

Leválasztó paszta alufelnik központosító gyűrűihez, a felni és a kerékagy csatlakozási helyeire, dugaszolható és menetes kötésekhez, valamint fékberendezések javítási és karbantartási munkáihoz.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő veszélyes összetevők:
Kalcium-hidroxid
GHS piktogram:

ghs05ghs02
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívu?l tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felu?letektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P305+P351+ P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep