fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Narancsos terpentines tisztító spray 400ml

Cikkszám: LM21467
Array
Bruttó fogyasztói ár:7.336 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 4.768 Ft
Az áfa összege 1.014 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
11 920 Ft
Csomagolási egység:
12 db / karton
Leírás

Univerzálisan alkalmazható hatékony tisztítószer, mely többek között 100 %-ban megújuló nyersanyagokból nyert narancs-terpentin tartalmaz. A biológiailag lebomló, narancsolajból előállított oldószernek köszönhetően gyorsan és egyszerűen távolítja el a makacs szennyeződéseket, mint ragasztószer maradványok, olaj, zsír, szilikon, gumimorzsalék, viasz, gyanta, kátrány, bitumen, vízálló filctoll feliratok és grafiti, anélkül, hogy olajos filmréteget hagyna maga után. Kellemes narancsillatot áraszt.

Alkalmazási terület:

Különböző felületek és anyagok tisztítására, mint festék, fém és króm valamint színtelen lakkal bevont alufelnik. Kiváló továbbá gépek és szerszámok zsírtalanítására és gyantamentesítésére valamint öntapadó fóliák és matricák leoldására.

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltu?ntetendő veszélyes összetevők:
D-limonén

GHS piktogram:
ghs07ghs02ghs09
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ: -
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep