fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Motorrendszer tisztító adalék dízel 300 ml

Cikkszám: LM5128
Array
Bruttó fogyasztói ár:10.008 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 5.030 Ft
Az áfa összege 1.383 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
16 767 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Adalékanyag kombináció, mely magas részarányban tartalmaz tisztító, korrózióvédő és kenést elősegítő adalékokat. Megóvja a nagyprecizitású alkatrészeket - mint injektorok és nagynyomású szivattyúk - a káros lerakódásoktól és biztosítja azok optimális működését. A kenési hatékonyságot növelő és korrózióvédő adalékok megóvják a befecskendező berendezés drága alkatrészeit. Gondoskodik az eredeti teljesítmény megőrzéséről és károsanyag kibocsátásról, ezáltal csökken az üzemanyag felhasználás.

Alkalmazási terület:

Bármikor adható az üzemanyaghoz. A keveredés magától végbemegy. 300 ml akár 75 l üzemanyaghoz is elegendő.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: 

Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <2% aromás vegyületek


GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep