fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk

made in germany logo

Nyomtatás

Katalizátor tisztító 300ml szerviz felhasználásra

Cikkszám: LM8931
Array
Bruttó fogyasztói ár:5.258 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 3.434 Ft
Az áfa összege 727 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
11 447 Ft
Csomagolási egység:
20 db / karton
Leírás

Védi a katalizátort a korom okozta eldugulástól. A szívószelepeket és az égésteret áttisztítja. Javítja az üzemanyag égését. A tiszta motor csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és ezáltal a CO?-kibocsátást. Megakadályozza az üzemanyagrendszer korrózióját

Alkalmazási terület:

Minden katalizátoros benzinmotorhoz alkalmas.

 

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő
veszélyes összetevők:
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromások (< 2 %); Szénhidrogének, C10, aromások, >1% naftalin;  Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 2 % aromás vegyületek.
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba keru?lve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep