fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Ólompótló adalék 250ml

Cikkszám: LM1010
Kiszerelés: 250 ml
Array
Bruttó fogyasztói ár:8.190 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 5.337 Ft
Az áfa összege 1.132 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
21 348 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Keni és védi az eredetileg ólomtartalmú üzemanyagot igénylő járművek szelepülékgyűrűit. Csökkenti a hengerfej kopását és ezáltal megőrzi az optimális kompressziót. Megakadályozza a motor károsodását és  fokozza az üzembiztosságot.

Alkalmazási terület:

Régebbi benzinmotorokhoz, amelyek a gyártó előírásai szerint eredetileg ólomtartalmú benzint igényeltek. Megelőző alkalmazásra. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve. Közvetlenül az üzemanyagtartályba  öntendő. Az adagolótartály egy töltete (25 ml) 25 l üzemanyaghoz elegendő. Minden tankoláskor történő tartós alkalmazásra.

 

pdf smallTechnikai adatlap

 

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltu?ntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, < 2 % aromás vegyu?letek;
Kálium 1,2-bis(2-etilhexil oxikarbonil)etánszulfonát;
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, < 2 % aromás vegyu?letek;
GHS piktogram:

ghs08ghs05
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba keru?lve halálos lehet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

 

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep