fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

Hybrid adalék 250ml

Cikkszám: LM1001
Array
Bruttó fogyasztói ár:8.499 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 4.274 Ft
Az áfa összege 1.174 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
17 096 Ft
Csomagolási egység:
6 db / karton
Leírás

Kimondottan a modern hibrid motorokhoz fejlesztett adalék. Kiemelkedő, a motortechnológiához igazított tisztítóhatás. Eltávolítja a lerakódásokat és véd a korróziótól. Stabilizálja az üzemanyagot és megóvja az  öregedéstől és az oxidációtól.

Alkalmazási terület:

Minden benzinmotoros hibrid járműhöz alkalmas. Közvetlenül az üzemanyagtartályba öntendő. 250 ml max. 75 l benzinhez elegendő (1:300 adagolás arány).

 

pdf smallTechnikai adatlap

 

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő
veszélyes összetevők:
Szénhidrogének C10, aromás vegyu?letek, > 1 %
naftalin;
Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, <2% aromás vegyu?letek
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba keru?lve halálos lehet.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
- -
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

Egység a dobozban: 6

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep