fbpx

KERESSEN BENNÜNKET:  +36-84/519-212 Kérdezzen tőlünk info@liqui-moly.hu

Liqui-Moly Magyarország
30-40 százalék kedvezmény minden termékre az oldalon!
ikon fejlec 002
ikon legyen viszonteladonk
Nyomtatás

MoS2 váltóolaj adalék 20g

Cikkszám: LM21487
Kiszerelés: 20 g
Array
Bruttó fogyasztói ár:7.990 Ft
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Bruttó kedvezményes ár: 5.194 Ft
Az áfa összege 1.104 Ft
Egységár (Ft / liter vagy kg)
259 700 Ft
Csomagolási egység:
12 db / karton
Leírás

A MoS2 adalék minden súrlódó és sikló felületen nagy teherbírású kenőhártyát képez. Csökkenti a súrlódást, a kopást, és levágja a hőmérséklet-csúcsokat. Ebből eredően csendesebb a működés, puhább a kapcsolás és a fogaskerekek, súrlódó és sikló alkatrészpárok összefutása közel kopásmentes. Jelentősen javulnak az üzembiztossági és vészfutási tulajdonságok.

Alkalmazási terület:

Kézi kapcsolású sebességváltókba, segédhajtóművekbe és differenciálművekbe – különösen nagy termikus terhelés esetén. 2% (20 g) hajtóműolaj-adalék 1 l hajtóműolajhoz elegendő. Nedves tengelykapcsolóval  szerelt motorkerékpárokhoz nem alkalmas.

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltu?ntetendő veszélyes összetevők: -
Molibdén-trioxid reakcióterméke bisz[O,O-bisz(2-etil-hexil)]hidrogén-ditiofoszfáttal;
Bisz(4-metilpentán-2-il) difoszforsav és foszforoxid, propilénoxid, alkilaminok (C12-C14,
elágazó) reakció terméke
1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-dition reakciótermékei formaldehiddel és heptil- fenolszármazékokkal
GHS piktogram:

ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261 Keru?lje a köd, gőzök belélegzését.
P273 Keru?lni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiu?tések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: -
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Su?rgősségi telefonszám
Egészségu?gyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

4+1 és 5+1 literes AKCIÓ

fooldal nagy kep

fooldal nagykep